Dagfinn Hansens Trykkeri AS er totalleverandør av trykksaker.Vi har alle deler av produksjonen i våre lokaler, både prepress/førtrykk, trykk og ferdiggjøring. Dette gir deg som kunde en fordel, både når det gjelder leveringstid og pris.
Produksjon, tilrettelegging og design av bøker, magasiner, kataloger, brosjyrer, årsrapporter og annen trykket informasjon.